> om mig meriter taktil beröring FAQ länkar  Taktil beröring

Mina erfarenheter av taktil beröring och bemötandets betydelse i vården grundar sig på mitt maritaarbete inom den palliativa vården på Bräcke Diakoni, inom äldreomsorgen och inom friskvården från min egen praktik. Jag önskar att beröringen skall komma in som en naturlig del i all omvårdnad, från det man säger ”god morgon” tills man säger ”god natt” till patienten.

Att arbeta med händerna
Hur vi arbetar med våra händer (taktil beröring)har mycket stor betydelse för den vi vårdar. Det är önskvärt att vi ser våra händer som sinnesorgan som på ett vackert och lindrande sätt kan göra det bästa för patienten. Till exempel vid munvård kan man försiktigt ha en hand liggande stilla på kinden eller under hakan. Vid helkroppsavtvättning på patienten i bädden, kan man med lugna fina rörelser föra in beröringen, så att patienten kan få en kroppsuppfattning på ett okonstlat sätt. Detta gäller särskilt cancer och tumörsjukdomar, vid stroke, demens och efter amputation, där kroppsuppfattningen är störd. Genom att man stryker från början till slut över kroppsdelarna, får patienten en uppfattning om hur långa och hur breda dessa är. Det är även viktigt att man markerar varje detalj på kroppen, såsom knäskål, knäled, hand- och fotled, etc. Med detta förhållningssätt som grund, kommer beröringen in som en naturlig del i den dagliga omvårdnaden.

sid 1 av 2 >> nästa sida