hem om mig meriter om zonterapi taktil beröring FAQ kontakt länkar  


Vidare bör man tänka på hur man lyfter patienten från sängen till rullstolen. Man kan lyfta med omslutande händer runt patienten i stället för att lyfta under armarna. Vid matning kan man hålla ena handen vid axeln, underarmen eller där det känns bäst i den aktuella maritasituationen. Tänk på att händerna är underbara hjälpmedel i varje vårdsituation! Konsten att Vårda ligger i Våra Händer. Se den Du vårdar, och Gå Patienten till Mötes.
Mina erfarenheter av barn grundar sig bl a på mitt arbete på BVC och på en distriktsköterskemottagning och på min tid som tandsköterskeelev, där jag också kom i kontakt med barn med särskilda behov.
Beröringen är viktig från livets första början till livets slut. Beröringens betydelse med omslutande händer i allt vårdarbete till livets slut, t ex när man ger en spruta, vid omplåstring, lägger om med bandage.
Alla barn behöver omsorg och vill bli bekräftade för att kunna mogna och växa upp till trygga individer. Det är de vuxnas ansvar och skyldighet att hjälpa till med detta och där har vi som har vårdutbildning ett särskilt stortansvar!
Hur ser framtiden ut?
Helena Backlund, Med dr, sjukgymnast, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ansvarig för studien på Bräckes palliativa avdelning med att utföra långsamma strykningar på huden för att se om ett ökat välbefinnande inom palliativ vård.


Vidare läsning: Svenska journalen, nr.2 2002 "våga röra varandra", ajour odont Nr 38 2002, Hur smekningar väcker känslor. Medicinskt Forum Nr.3 2003, Taktil Stimulering i Vården, Massage och Kroppsvård Nr.12006, Beröring med andlig touch.
tillbaka << sid 2 av 2