hem om mig meriter om zonterapi taktil beröring FAQ kontakt länkar  FAQ


Fråga:
Gör det ont att bli behandlad med zonterapi?
Svar:
Om besvären man söker för är uttalade, kan smärta uppstå på de punkter som speglar besvären. Smärtan avtar dock i takt med att kroppen läks, allt efter som behandlingsserien fortskrider.

Fråga:
Hur ofta skall man behandla?
Svar:
Det beror helt och hållet på besvärets art och om det rör sig om en kronisk åkomma eller inte. Gamla besvär kan blossa upp men sedan läker kroppen och kommer i balans och besvären försvinner då helt eller mildras betydligt.

Fråga:
Hur går behandlingen till?
Svar:
Vid första besöket – tidsåtgång ca 1,5 tim
Fotbad, Anamnes, Blodtryck, Behandling
(Musik, kundens eller min)

Vid följande besök – tidsåtgång ca 1 tim
Fotbad
Behandling
(Musik, kundens eller min)